Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT

Podatek VAT za udział w targach organizowanych na obszarze Unii Europejskiej nie jest naliczany przez Organizatora. Podatek VAT UE jest rozliczany przez wystawcę w Urzędzie Skarbowym w Polsce.

Podatek VAT zapłacony w związku z Państwa udziałem w targach organizowanych poza terytorium UE, zostanie Państwu zwrócony po zakończeniu targów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajdziecie Państwo informacje dotyczace procedury ubiegania się o zwrot podatku VAT.