Lider Innowacji

Kategorie konkursu:
 • TECHNOLOGIA
 • PRODUKT
 • INSTYTUCJA
 • PRZEDSIĘBIORSTWO
 • PRZEDSIĘBIORCA
 • PRO PUBLICO BONO
 • MENADŻER INNOWACJI
 • EKOLOGIA
 • OSOBOWOŚĆ
 • KOBIETA WYNALAZCA
 • MŁODY WYNALAZCA
 • Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.
 • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są wyróżnieniem honorowym, a prawo ich używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
 • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób oraz instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności.
 • Kapituła Konkursu nominuje osoby fizyczne i prawne do godła i tytułu„LIDER INNOWACJI®” w wyżej wymienionych kategoriach.
 • Wyniki Konkursu publikowane są na stronie www.intarg.haller.pl oraz na Facebookowym profilu „Fundacja Pro Inventio”.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

Zainteresowanych udziałem w Konkursie oraz otrzymaniem formularzy aplikacyjnych prosimy o kontakt
z organizatorem:

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
Agnieszka Passia
e-mail: a.passia@haller.pl
tel.: 690 096 223

XXI Edycja Konkursu Lider Innowacji® 2023

Tytuł Lidera Innowacji jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
Jest on przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach.
Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe

Wyniki XX Konkursu LIDER INNOWACJI 2022

Kapituła XX edycji Konkursu Godła Promocyjnego „LIDER INNOWACJI® 2022” w składzie:
 1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
 2. dr Jacek Illg – Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
 5. dr hab. Grzegorz Wcisło prof. nadzw.
 6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

 

Po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł „Lidera Innowacji® 2022” następującym osobom i instytucjom:

1. w kategorii „Innowacyjne Przedsiębiorstwo”

firmie PKN Orlen S.A.

za wdrażanie rezultatów nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych oraz efektywne wdrażanie ekosystemu innowacji poprzez uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego, Sky Light Accelerator i Orlen Venture Capital.

2. w kategorii „Menedżer Innowacji”

Grydsen Sp. z o.o.

za opracowanie, wdrożenie i zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami zapobiegającymi wkluczeniom społecznym osób starszych.

3. w kategorii „Innowacyjna Instytucja”

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

za pionierskie działania wspierające rozwój podkarpackiego ekosystemu innowacji
i środowiska naukowego, usprawnianie procesu transferu technologii i komercjalizacji badań, finansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych o wysokim potencjale wdrożeniowym.