Lider Innowacji

Kategorie konkursu:
 • TECHNOLOGIA
 • PRODUKT
 • INSTYTUCJA
 • PRZEDSIĘBIORSTWO
 • EKOLOGIA
 • PRO PUBLICO BONO
 • MENADŻER INNOWACJI
 • PRZEDSIĘBIORCA
 • OSOBOWOŚĆ
 • KOBIETA WYNALAZCA
 • MŁODY WYNALAZCA
 • Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe.
 • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są wyróżnieniem honorowym, a prawo ich używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
 • Godło promocyjne i tytuł„LIDER INNOWACJI®” są przyznawane za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób oraz instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii oraz upowszechniania kultury innowacyjności.
 • Kapituła Konkursu nominuje osoby fizyczne i prawne do godła i tytułu„LIDER INNOWACJI®” w wyżej wymienionych kategoriach.
 • Wyniki Konkursu publikowane są na stronie www.intarg.haller.pl

Zgłoszenia do udziału w Konkursie

Zainteresowanych udziałem w Konkursie oraz otrzymaniem formularzy aplikacyjnych prosimy o kontakt z organizatorem (kontakt poniżej).

Informacje organizacyjne / terminy:

 • Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2024 roku
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Lider Innowacji® 2024 odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku w czasie Gali finałowej 17. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INRARG® w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
Agnieszka Passia
e-mail: a.passia@haller.pl
tel.: 690 096 223

Wyniki XXI Edycji Konkursu Lider Innowacji® 2023

Kapituła XXI edycji Konkursu Godła Promocyjnego LIDER INNOWACJI® 2023 w składzie:

 1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
 2. dr Jacek Illg – Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
 5. dr hab. Grzegorz Wcisło, prof. nadzw.
 6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł „Lidera Innowacji® 2023” następującym osobom i instytucjom:

 

kategoria 'Innovative Institution’

Katowice City Council 

za

działania o charakterze innowacyjnym, w tym utworzenie i rozwój Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom,
start-upom i podmiotom innowacyjnym

 

 

kategoria 'Pro Publico Bono’

Ms Julia Chu, Director of the Taiwan Math Science Circle

za

opracowanie systemu i wdrożenie prac mających na celu integrację krajowych i międzynarodowych zasobów edukacyjnych w celu zapewnienia wielu ścieżek kształcenia uczniów,
w szczególności w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych.

 

 

kategoria  'Innovative Product’

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. 

za

opracowanie kompleksowego systemu „Amazon Monitron” do wykrywania nieprawidłowego działania maszyn przemysłowych poprzez przechwytywanie  danych dotyczących wibracji i temperatury ze sprzętu za pośrednictwem czujników bezprzewodowych, tak aby można było wdrożyć odpowiednią konserwację zapobiegawczą w celu
ograniczenia nieplanowanych przestojów.

 

 

kategoria 'Innovation Manager’

Monika Knefel, Ph.D. 

za

utworzenie Europejskiego Instytutu Badawczego Inteligentnych Specjalizacji oraz wdrożenie prac badawczo-rozwojowych i kompleksowych usług dedykowanych inteligentnym branżom, poczynając od oryginalnego pomysłu, a kończąc na wdrożeniu rynkowym jako „Broker Innowacji 2.0”, co zaowocowało  ponad piętnastoma zgłoszeniami patentowymi,
z których większość została wdrożona lub jest w trakcie wdrażania

 

 

kategoria 'Female Inventor’

Marta Pokrywczyńska,  Professor Habilitatus Ph.D.

za

innowacyjny produkt do rekonstrukcji ludzkiego pęcherza moczowego „UROGRAFT”, składający się z biokompatybilnej, biodegradowalnej podbudowy kompozytowej w celu wywołania regeneracji zrekonstruowanej ściany pęcherza moczowego, dostępny jako bezkomórkowy wyrób medyczny lub w połączeniu z mezenchymalnymi komórkami  macierzystymi/progenitorowymi pochodzącymi z tkanki tłuszczowej (ATMP) mezenchymalnymi komórkami macierzystymi/progenitorowymi pochodzącymi z tkanki tłuszczowej  (połączony ATMP), charakteryzujący się unikalną biokonfiguracją, korzystną strukturą 3D, wysoką biokompatybilnością i wysokim potencjałem regeneracyjnym.

 

 

kategoria 'Personality’

Augustin Semenescu, Professor Habilitated Doctor, M.Sc., B.Sc. (Engineering, Mathematics, Economics)

Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet POLITEHNICA w Bukareszcie, Rumunia, UE

Ekspert programu UE RFCS (TGS8)

Członek  Academy of Romanian Scientists

Członek American Romanian Academy of Arts and Sciences

Tytuł Lidera Innowacji jest tytułem honorowym, a prawo jego używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.
Jest on przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach.
Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe

Wyniki XX Konkursu LIDER INNOWACJI 2022

Kapituła XX edycji Konkursu Godła Promocyjnego LIDER INNOWACJI® 2022 w składzie:
 1. dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący
 2. dr Jacek Illg – Wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń
 4. prof. dr hab. Wiesław Stręk
 5. dr hab. Grzegorz Wcisło prof. nadzw.
 6. dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz

 

Po rozpatrzeniu zakwalifikowanych do Konkursu zgłoszeń oraz analizie poziomu merytorycznego i osiągnięć kandydatów postanowiła przyznać tytuł Lidera Innowacji® 2022 następującym osobom i instytucjom:

1. w kategorii „Innowacyjne Przedsiębiorstwo”

firmie PKN Orlen S.A.

za wdrażanie rezultatów nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych oraz efektywne wdrażanie ekosystemu innowacji poprzez uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego, Sky Light Accelerator i Orlen Venture Capital.

2. w kategorii „Menedżer Innowacji”

Grydsen Sp. z o.o.

za opracowanie, wdrożenie i zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami zapobiegającymi wkluczeniom społecznym osób starszych.

3. w kategorii „Innowacyjna Instytucja”

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

za pionierskie działania wspierające rozwój podkarpackiego ekosystemu innowacji
i środowiska naukowego, usprawnianie procesu transferu technologii i komercjalizacji badań, finansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych o wysokim potencjale wdrożeniowym.