SZKOLENIA I PANELE DYSKUSYJNE

SZKOLENIA I PANELE DYSKUSYJNE

EUROBUSINSS-HALLER oferuje we współpracy z Kancelarią Adwokacką MCP organizację i oferowanie Partnerom oraz Klientom szkoleń i paneli dyskusyjnych z zakresu:

– organizacji prowadzenia działalności gospodarczej,

– stosowania prawa oraz dostosowywania organizacji do jego zmian, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego,

– dostosowywania organizacji do obowiązujących norm, w tym upowszechnianie regulacji i narzędzi z zakresu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przekształcania i likwidowania działalności, dochodzenia należności oraz obrony przed roszczeniami wierzycieli, w tym podejmowania odpowiednich działań chroniących interesy przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi i organami administracji.

Oferta realizowana jest we współpracy z naszym Partnerem, Kancelarią Adwokacją MCP, zapewniającym obsługę merytoryczną i szkoleniową.

Slice 480