Oferta

decor

Sprawdź naszą ofertę

Misją naszej firmy jest działalność proeksportowa i promocja polskiej myśli naukowo-technicznej oraz polskich przedsiębiorstw poprzez ich udział w renomowanych międzynarodowych targach wynalazczości, międzynarodowych targach branżowych oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych, w konferencjach.

Świadczymy również najwyższej jakości i w pełnym zakresie tematycznym oraz językowym usługi tłumaczeniowe.

Dlaczegowarto korzystać z naszych usług?

Dlaczego warto korzystać z naszych usług?

Naszym Klientom oferujemy ponad 20-letnie doświadczenie, wiedzę oraz narzędzia zapewniające możliwość rozszerzenia działalności na nowe obszary rynkowe, wsparcie merytoryczne realizowane przez ofertę szkoleń oraz konsulting.

Profesjonalizm

Doświadczenie wynikające zdługoletniej działalności w branży tłumaczeniowej, zdobywane i stale polepszane od 1990 roku, sprawia, że nasi Klienci spokojni są o najwyższą jakość oraz terminowość wykonywanych przez nas wszelkich usług tłumaczeniowych

Fundacja

Fundacja Haller Pro Inventio prowadzi działalność non-profit na rzecz promocji nauki polskiej i wynalazczości. Misją fundacji jest promowanie nauki polskiej w kraju i zagranicą oraz wspieranie kreatywności wśród młodych

Atrakcyjna prezentacja targów

Od początku naszej działalności z dużym powodzeniem promujemy polskie osiągnięcia naukowo-techniczne na międzynarodowych i krajowych targach wynalazczości.
Info image 1
Info image 2
TłumaczeniaProfesjonalne usługi

Tłumaczenia Profesjonalne usługi

Doświadczenie wynikające zdługoletniej działalności w branży tłumaczeniowej, zdobywane i stale polepszane od 1990 roku, sprawia, że nasi Klienci spokojni są o najwyższą jakość oraz terminowość wykonywanych przez nas wszelkich usług tłumaczeniowych, a także sprawność organizacyjną i wysoką kulturę obsługi przy realizacji zleceń.
  • tłumaczenia pisemne, zwykłe, specjalistyczne
  • tłumaczenia ustne: rozmów, spotkań, konferencji
  • tłumacznia przysięgłe: pisemne i ustne
  • sprzęt i kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów itp.