Polityka RODO

RODO

Polityka prywatności

w Biurze Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń I Reklamy „Eurobusiness” Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg posługującym się nazwą skróconą Eurobusiness-Haller

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy https://www.haller.pl/ (zwany dalej: „Serwisem”). Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze danych oraz podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Definicje użyte w Polityce prywatności:

– Administrator danych/ Administrator Serwisu/Właściciel Serwisu – rozumie się przez to Barbarę Haller De Hallenburg-Illg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń I Reklamy „Eurobusiness” Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg” (nazwa skrócona „Eurobusiness-Haller” z siedzibą w Katowicach (40-833) ul. Obroki 133, NIP: 6261446028 , REGON: 272715403, zwanym dalej „Eurobusiness-Haller”

– Użytkownika Serwisu – osoba odwiedzająca Serwis

– RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.haller.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

Eurobusiness-Haller dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Dane osobowe Użytkownika zbierane są w przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.

2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

3. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Eurobusiness-Haller wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu przygotowania i wysłania odpowiedzi do Użytkownika.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

§ 3 Przetwarzanie zebranych danych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych przepisów prawa, w zależności od zakresu realizowanego obowiązku.
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Eurobusiness-Haller.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67).

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Posiada Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

8. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W takiej sytuacji niepodanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

9. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, to ich podanie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Eurobusiness-Haller za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Pliki cookies są stosowane celem:

a) optymalizacji korzystania z serwisu internetowego

b) wygody użytkowania serwisu

c) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników

d) do zbierania anonimowych statystyk

Pliki cookies są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Pliki cookies używane na stronie www.haller.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

3. Eurobusiness-Haller wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów przez użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

5. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie plików cookies. Macie Państwo możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby pliki cookies były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy pliki cookies są zapisywane na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies, znajdziecie Państwo na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której korzystacie. Pamiętać jednak należy, że jeśli zdecydujecie się Państwo na blokadę plików cookies, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony..

6. Eurobusiness-Haller może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Eurobusiness-Haller przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Eurobusiness-Haller nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 5 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Eurobusiness-Haller.

2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

§ 6 Zabezpieczenia

1. Eurobusiness-Haller stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Eurobusiness-Haller zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe w Eurobusiness-Haller są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 7 Zabezpieczenia

1. Eurobusiness-Haller zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: https://www.haller.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018

Polityka dotycząca używania Ciasteczek

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.haller.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu www.haller.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.haller.pl.

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody użytkowania serwisu
  • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.haller.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.haller.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  • stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.haller.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.