MIĘDZYNARODOWY KONKURS WYNALAZKÓW „PRIX EIFFEL” 15-16 Listopada, Paryż

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WYNALAZKÓW „PRIX EIFFEL”

Patronem Konkursu jest Gustave Eiffel, wybitny innowator i konstruktor, sztandarowa postać ery industrializacji Europy i świata, twórca wieży, która stała się symbolem Paryża oraz innych innowacyjnych
realizacji powstałych zarówno we Francji jak i innych krajach.

NAGRODY

Wszystkie zgłoszone do konkursu Prix Eiffel wynalazki zostaną poddane ocenie jury reprezentujących zarówno naukę, jak i przemysł. Wśród nagród przyznawane są medale złote z wyróżnieniem, złote, srebrne i brązowe. Honorowym Przewodnictwem jury jest Philippe Couperie Eiffel, Prezes honorowy E.F.I. F.F.I. i potomek patrona Konkursu. Wprezydium zasiadają również Gérard Roquillon, Prezes Federacji Francuskich Stowarzyszeń Wynalazców; Patrick Herbault – Prezes Europe France Inventeurs oraz z ramienia Polski Pan prof. Krzysztof Biernat.

Główny organizator

WSPÓŁORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR