Obsługa konferencji

Referencje

KOMISJA EUROPEJSKA

Mamy przyjemność przesłać Państwu dwa egzemplarze aneksu przedłużającego o kolejny okres umowę główną, zawartą w drodze przetargu w 2003 roku, na świadczenie usług tłumaczeniowych na wszystkie oficjalne języki (…)

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zorganizować wydarzenie na oczekiwanym wysokim poziomie, co zostało zauważone i szeroko komentowane w środowisku (…)

Galeria

VATTENFALL

(…) Firma świetnie radziła sobie z wszelkimi doraźnie zgłaszanymi potrzebami. Przykładem współpracy była kompleksowa obsługa tłumaczeniowa dużego projektu, podczas którego wymagana była całodniowa obecność i bliska współpraca sześcioosobowej grupy tłumaczy w okresie dwóch tygodni. Poziom kompetencji, jaki reprezentowali tłumacze, zaspokajał wszelkie pojawiające się podczas projektu potrzeby.

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.

(…) Doceniając wysoki poziom wykonywanych tłumaczeń, polecamy biuro Eurobusiness–Haller do współpracy innym firmom i instytucjom.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE

(…) pragniemy bardzo serdecznie podziękować za współpracę przy przygotowaniu konferencji, a w szczególności za realizację naszego zlecenia na tłumaczenie symultaniczne obrad. Tłumaczenie przebiegało bez zakłóceń i było w pełni profesjonalne. Wyrażamy nadzieję, że również w przyszłym roku zechcecie Państwo współpracować z SITPH przy kolejnej konferencji.

AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

Niniejszym potwierdzamy, że Eurobusiness–Haller wykonał w ciągu 7 dni tłumaczenie pisemne uwierzytelnione ponad 900 stron dokumentów o tematyce unijnej. Zlecone tłumaczenie zostało wykonane rzetelnie, profesjonalnie i terminowo.

PKP CARGO S.A.

(…) potwierdzamy wysoką jakość usług świadczonych przez Eurobusiness. Zlecenia realizowane są w pełni profesjonalnie, terminowo, przy dużym zaangażowaniu ze strony przedstawicieli firmy. Na podstawie doświadczeń we współpracy z firmą Eurobusiness, pragniemy zwrócić uwagę na wysokie kwalifikacje zawodowe, staranność i rzetelność w dokonywaniu tłumaczeń, jak również chęć współpracy w zakresie przygotowania wszystkich czynności formalnych związanych z realizacją zleceń.

GÓRNOŚLASKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY S.A

(…) nasza firma korzystała ze współpracy z Biurem, które wykonało w ekspresowym terminie tłumaczenia na język angielski bardzo obszernego materiału z zakresu techniczno- ekonomiczno-prawnego. W wyniku dobrze wykonanej usługi, wyrażamy podziękowanie za tak profesjonalne traktowanie klienta, a EUROBUSINESS z przyjemnością polecamy wszystkim zainteresowanym wysokim poziomem usług.

GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

(…) biuro wykonało na zlecenie GARR szereg tłumaczeń (z języka polskiego na angielski) dokumentów szkoleniowych o tematyce unijnej. Wszystkie zlecone prace zostały wykonane rzetelnie, terminowo i profesjonalnie.

Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A.

(…) Eurobusiness–Haller wykonał tłumaczenia pisemne o zróżnicowanej tematyce, w szczególności obejmującej zagadnienia prawno-gospodarcze, ekonomiczno-finansowe, statystyczno-techniczne, z języka polskiego na rosyjski i angielski, i odwrotnie.

Tłumaczenia były wykonywane rzetelnie, profesjonalnie i terminowo.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Mam zaszczyt przekazać serdeczne podziękowania za pomoc w tłumaczeniu ustnym i pisemnym referatów prezentowanych podczas XIC Ogólnopolskiego Piekarskiego Seminarium Naukowego. Dziękując za współpracą przy realizacji tak zaszczytnego projektu, pragnę przekazać wyrazy sympatii i uznania.

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

(…) Dziękując za dotychczasowe dokonania oraz doceniając wysoki poziom wykonywanych usług, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z pełną odpowiedzialnością poleca Eurobusiness–Haller do współpracy innym firmom.

INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY

(…) Ze względu na poziom świadczonych usług, rekomendujemy Biuro Eurobusiness–Haller do współpracy innym firmom.

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA

(…) tłumaczenia – zarówno pisemne, jak i ustne – wykonywane są przez firmę Eurobusiness–Haller w sposób profesjonalny, terminowy i szybki.

HUTA KRÓLEWSKA SP. Z O.O.

(…) tłumaczenia techniczne i handlowe dokonywane są zarówno z języka polskiego na francuski, angielski i niemiecki, jak i w odwrotną stronę. Zawsze oceniane przez naszych partnerów jako rzetelne i profesjonalne. Naszą czteroletnią współpracę z firmą Eurobusiness–Haller oceniamy bardzo wysoko.

ELHAND TRANSFORMATORY

(…) Z przyjemnością udzielamy referencji Państwa firmie, z której usług tłumaczeniowych korzystamy na bieżąco od grudnia 2002. Niniejszym polecamy Państwa firmę innym zainteresowanym, ceniąc Państwa wysoki poziom tłumaczeń oraz niewygórowany poziom cen.