Rada i Zarząd Fundacji

Rada i Zarząd Fundacji

Rada Fundacji:

  • dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Prof. PCz. dr hab. inż. Jarosław Rajczyk
  • Prof. dr hab. Wiesław Stręk
  • Prof. dr hab. n. med. Kardiolog Fryderyk Prochaczek
  • Prof. nadzw. WSE Kraków Ks. Tischnera dr. hab. Arkadiusz Stempin

Zarząd Fundacji:

  • mgr Bogdan Stanisław Kasprowicz – Prezes Zarządu