MIĘDZYNARODOWY KONKURS WYNALAZKÓW „PRIX EIFFEL”

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WYNALAZKÓW „PRIX EIFFEL”

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WYNALAZKÓW „PRIX EIFFEL”

Patronem Konkursu jest Gustave Eiffel, wybitny innowator i konstruktor, sztandarowa postać ery industrializacji Europy i świata, twórca wieży, która stała się symbolem Paryża oraz innych innowacyjnych realizacji powstałych zarówno we Francji jak i innych krajach.

NAGRODY

Wszystkie zgłoszone do konkursu Prix Eiffel wynalazki zostaną poddane ocenie jury reprezentujących zarówno naukę, jak i przemysł. Wśród nagród przyznawane są medale złote z wyróżnieniem, złote, srebrne i brązowe. Honorowym
Przewodnictwem jury jest Philippe Couperie Eiffel, Prezes honorowy E.F.I. F.F.I. i potomek patrona Konkursu. Wprezydium zasiadają również Gérard Roquillon, Prezes Federacji Francuskich Stowarzyszeń Wynalazców; Patrick
Herbault – Prezes Europe France Inventeurs oraz z ramienia Polski Pan prof. Krzysztof Biernat

ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 12.08!

Ocena Wynalazków 16–18.08
Ogłoszenie wyników konkursu 06.09 podczas targów Global Industrie 2021 Lyon, France
Zgłoszenia prosimy kierować do p. Agnieszki Waśko:
a.wasko@haller.pl

GŁÓWNY ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR