Laureaci poprzednich edycji

O Fundacji

EDYCJA 2021

I miejsce

dla Mikołaja Lecha i Patryka Łodkowskiego, za rozwiązanie:

„Bezpieczny Przejazd Kolejowy”

II miejsce

dla Łukasza Kunata i Kamila Skałbania, za rozwiązanie:

„Widzisz Reagujesz Żyjesz”

III miejsce

dla Zofii Chrapko, za rozwiązanie:

„Prototyp urządzenia informującego o kradzieży pojazdu samochodowego wraz z jego lokalizacją”

EDYCJA 2020

I miejsce

dla Zofii Chrapko za rozwiązanie:

„Wykrywacz zwierzyny leśnej w pojazdach samochodowych i motocyklach jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu technika z zakresu bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

II miejsce
dla Bartosza Brzezińskiego i Kacpra Kępińskiego za rozwiązanie:

„Safe cycling – it’s possible”

III miejsce

dla Marcela Gorczycy za rozwiązanie:

„Mówiący kwiatek”

EDYCJA 2019

I miejsce

dla Darii Durkowskiej i Jakuba Marchewki za rozwiązanie:

„Inteligentny system ostrzegania przechodnia IPAS”

II miejsce

dla Marcina Jędryki i Szymona Siepka za rozwiązanie:

„Innowacyjny system: Trzymajmy się Razem!”

III miejsce

dla Jakuba Jarosza za rozwiązanie:

„Tests Management Application”

EDYCJA 2018

I miejsce

dla Patryka Zielonki i Daniela Warlocha za rozwiązanie:

„Care Blinding System – Pomoc dla niewidomych”

II miejsce

dla Adama Jędryki, Dawida Napory i Karola Dobrakowskiego za rozwiązanie:

Shop Management System – mobilny i modułowy system sprzedażowy o inteligentnej funkcjonalności dla małych i średnich przedsiębiorstw

III miejsce

dla Macieja Kowalskiego i Jakuba Zyngiera za rozwiązanie:

„Babcia w wannie, czyli system bezpiecznej kąpieli”

EDYCJA 2017

I miejsce
dla Moniki Topy, Katarzyny Kukuły, Macieja Pilcha, Karoliny Dzięciołowskiej za rozwiązanie:

„Nowe wysokowydajne luminescencyjne kompleksy lantanowców oraz ich zastosowanie do roli organiczno-nieorganicznych luminescencyjnych chemosensorów molekularnych w badaniach on-line polimerowych materiałów powłokowych oraz w inicjowaniu procesów fotopolimeryzacji”

II miejsce

dla Jana Witowskiego za rozwiązanie:

„Niskobudżetowy druk 3D modeli wątroby w planowaniu operacji małoinwazyjnych, edukacji pacjentów i studentów”

III miejsce

dla Michała Gintera za rozwiązanie:

„Nowoczesne układy teranostyczne na bazie fluorescencyjnych hydrożeli chitozanowych ”

EDYCJA 2016

I miejsce

dla Julii Radwan-Pragłowskiej

za rozwiązanie: „Biodegradowalne aerożele chitozanowe jako rusztowania do hodowli komórkowych”

II miejsce

dla Arkadiusza Szczepanka, Artura Jamro i Wojciecha Żdżarskiego

za rozwiązanie: „System chroniący kierowców przed zaśnięciem – Total Car Rescue”

III miejsce

dla Petrosa Psyllosa

za rozwiązanie: „MATIA – wielosensorowy system wizyjny dla osób niewidomych”

EDYCJA 2015

I miejsce dla:

Joachima Jakubasa

Grzegorza Kopra

Marcina Markowskiego

(Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół w Połańcu)

za rozwiązanie: „Blood Analyser – analizator grup krwi”

II miejsce dla:

Romana Styloka

Olgierda Kowaliszyna

(Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Technikum nr 4)

za rozwiązanie: „Nietoperz – system nawigacji i ostrzegania osób niewidomych”

III miejsce ex aequo dla:

1.

Katarzyny Chrapko

(Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku)

za rozwiązanie:

„Badania nad wykorzystaniem zmodulowanego widzialnego światła niskoenergetycznego generowanego przez półprzewodnikowe diody LED do bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka”

EDYCJA 2014

I miejsce za rozwiązanie Badania nad zastosowaniem infradźwięków do diagnozy i bezinwazyjnego leczenia chorych organów człowieka –dla Katarzyny Chrapko (uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku; 14 lat)

II miejsce za rozwiązanie Smart mirror. Inteligentne lusterka automatycznie kompensujące zmianę pozycji motocyklisty – dla Bartosza Ambrożkiewicza (uczeń Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu; 19 lat)

III miejsce ex aequo za rozwiązania:

1. Neurognet. Sztuczne sieci neuronowe w pomocy człowiekowi dla Petrosa Psyllosa (technik elektronik, absolwent Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. J.Groszkowskiego w Białymstoku; 20 lat)

2. Zatrzymaj się i… żyj, czyli bezpieczny przejazd – dla Jakuba Zyngiera (absolwent Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Połańcu; 16 lat)

oraz Wyróżnienie za rozwiązanie Appliance Guard – dla Joachima Jakubasa, Tomasza Dziedzica, Mikołaja Forkasiewicza (uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu ; 19 lat)

EDYCJA 2013

Pierwsze miejsce zostało przyznane rozwiązaniu:

„Wspomagacz uścisku”

Autor: Przemysław Wolnicki -absolwent Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. Władysława Sikorskiego Technikum Nr 5 w Częstochowie

Drugie miejsce zostało przyznane rozwiązaniu:

„Lokalizator osób zaginionych – Wanted Clock”

Autor: Mariusz Bielaszka- uczeń Technikum Elektronicznego w Połańcu

Trzecie miejsce zostało przyznane rozwiązaniom:

„Wirnik o regulowanym położeniu łopat”

Autor: Zbigniew Czyż -student Politechniki Lubelskiej

„Giętarka CNC do tworzyw sztucznych”

Autor: Tomasz Gradziński- absolwent Technikum Informatycznego Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curie

EDYCJA 2012

Pierwsze miejsce zostało przyznane rozwiązaniom:

„SAFE STEP” – bezpieczna laska dla niewidomych.

Autorzy: Kamil Bączek, Wojciech Dyl

„Układ jezdny o adaptacyjnej strukturze i zwiększonej mobilności”

Autor: Gustaw Sierzputowski.

EDYCJA 2011

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem
Autor: Michał Mikulski

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia jest mobilnym urządzeniem rehabilitacyjnym dla kończyny górnej człowieka. Zawiera w sobie dwukanałowy elektromiogram interpretujący aktywność elektryczną mięśni pacjenta. Dzięki tym informacjom może służyć w aktywnej rehabilitacji osób z chorobami układu nerwowego, takimi jak zanik mięśni, stwardnienie rozsiane, czy paraliże częściowe. Ze względu na unikatowe algorytmy kalibracyjne dopasowuje się do każdego użytkownika i współdziała z jego poziomem siły i zdolności. Ze względu na trzy tryby działania, egzoszkielet wspomaga ruchy użytkownika wykryte elektromiogramem, umożliwiając ruch osobom, których sprawność na to wcześniej nie pozwalała. Dodatkowo umożliwia konfiguracje kątów obrotu, oraz analizę zmiany chorobowej w czasie na komputerze PC.

EDYCJA 2010

Jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem
IntelliMotion – elektroniczna odzież hi-tech
Autor:IntelliMotion, Łukasz Pochylski

Celem projektu jest działalność firmy technologicznej IntelliMotion, która wprowadzi na rynek dwa innowacyjne i nowe produkty w skali rynku światowego:

 • Inteligentny System Elektronicznych Ubrań ISEC (ang. Intelligent System of Electronic Clothing),
 • elektroniczna odzież powszechnego użytku.

Systemy ISEC zwiększą bezpieczeństwo człowieka w środowisku przemysłowym a także przekaże do otoczenia szeroko pojętą informację o działalności człowieka, która będzie mogła być wykorzystana do wizualizacji bądź sterowania pracą maszyn i urządzeń.

Produkt uzupełni bądź zastąpi obecne zastosowania monitoringu ludzi oraz przybliży człowieka do interaktywnych zastosowań nowych technologii w środowisku przemysłowym oraz w życiu codziennym – produkty podążają za trendem rozwoju technologii w przemyśle (większa automatyzacja, większa intuicyjność, większe bezpieczeństwo).

Drugim przedmiotem działalności jest produkcja elektronicznej odzieży tzn. produktów powszechnego użytku przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. Rozwój elektronicznej odzieży będzie się opierał na współpracy z partnerami – producentami odzieży – i wspólnym opracowaniu linii elektronicznej odzieży hi-tech tj. odzież wierzchnia, torby, plecaki.

Oba produkty posiadają wysoki poziom nowości i innowacyjności – są unikatowe w skali rynku globalnego oraz wypełnią niszę na rynku w zakresie ww. zastosowań.

EDYCJA 2009

Elektryczny pojazd miejski „CUL-car” dla kierowców poruszających się na wózku inwalidzkim
Twórcy:”

 • Marlena Krzyżanowska – Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Krzysztof Buczek – Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN; pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Opiekun projektu:

 • dr inż. Bogdan Kuberacki – Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Ideą projektu jest powstanie prototypu jednoosobowego pojazdu miejskiego o napędzie elektrycznym. Pojazd przeznaczony będzie dla kierowców z niedowładem kooczyn dolnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

Projekt obejmuje koncepcję stylistyczną nadwozia pojazdu zarówno w zakresie kształtu jego bryły zewnętrznej, jak i wystroju wnętrza, uwzględniając materiały i technologie wytwarzania poszczególnych jego podzespołów. W projekcie uwzględniono ankietę przeprowadzoną wśród potencjalnych użytkowników pojazdu, mającą na celu zbadanie zapotrzebowania rynku na pojazd tego typu oraz spełniane przez niego właściwości użytkowe i estetyczne.

Wprowadzenie wielu innowacyjnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe KUL-car będzie wyróżniając go na tle innych pojazdów tej klasy, występujących obecnie na rynku. Jedna z nowych koncepcji dotyczy mechanizmu ruchu platformy zamocowanej w pojeździe. Ułatwia ona osobie na wózku zając w nim miejsce. Osoba niepełnosprawna wjeżdża na platformę o wymiarach 800×1000 *mm+, mechanizm windy unosi ją na wysokość 200 *mm+, po czym wsuwa się do wnętrza pojazdu razem z kierowcą Nowatorskość projektu przejawia się faktem doboru wymiarów pojazdu w taki sposób, aby zajmował on jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla samochodu osobowego (bez wyróżnienia na miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych kierowców). (Rys.2). Produkt wypełni lukę na rynku wśród tego typu pojazdów.

EDYCJA 2008

System identyfikacji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym

Twórcy:

 • Buczek Krzysztof – Student Akademii Podlaskiej, kierunek Informatyka oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Rozwój Regionalny
 • Nożykowski Paweł- Student III roku Informatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
 • Pochylski Łukasz – Student V roku Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji o specjalizacji studiów: Automatyka i Robotyka,
 • Wereszczyński Andrzej – Student V roku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji

EDYCJA 2006

I Miejsce
MICRO BUS – samochód i środek transportu dla niepełnosprawnych

Twórcy:

 • Błażej Kałuski
 • Zespół: Studio CALSKY design ,
 • Zespół: Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji „AKCENT”

II Miejsce
Automatyczny wyłącznik oświetlenia
Twórcy:

 • Piotr Woźniak – lat 17 – uczeń klasy II Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa
 • Piotr Zając – lat 17 – uczeń klasy II Technikum nr 5 Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa

Promotorzy:

 • mgr Przemysław Błaszczyk
 • mgr Halina Dąbrowska

EDYCJA 2007

TeleSOS – elektroniczny system pomocy medycznej

Twórca:

 • Tomasz Kaczmarzyk – uczeń Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie

Promotor pracy:

 • mgr inż. Przemysław Błaszczyk