Wyróżnienia

Wyróżnienia

Firma „EUROBUSINESS – HALLER” posiada wiele prestiżowych wyróżnień, odznaczeń i nagród przyznanych przez krajowe i zagraniczne instytucje. Zobacz galerie »

Listy Gratulacyjne

 • List gratulacyjny Ministra Gospodarki z okazji 15-tej rocznicy działalności promocyjnej i proeksportowej, Warszawa 2005
 • List gratulacyjny i plakietka Ministra Nauki i Informatyzacji z okazji piętnastolecia działalności na rzecz międzynarodowej promocji polskich wynalazków, Warszawa 2005
 • List gratulacyjny Prezesa Komitetu Badań Naukowych za działalność na rzecz promocji polskiej osiągnięć naukowo-technicznych w świecie, Warszawa 1994,1995,1996,1997,2002
 • List gratulacyjny Ambasady Polskiej w Paryżu za działalność na rzecz promocji polskich wynalazków na targach Concours Lepine 2011

Odznaczenia

 • Wielki Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 2008
 • Honorowa Odznaka Prezesa Rady Ministrów „Za Zasługi dla Wynalazczości”, Warszawa 2006
 • Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 2003
 • Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 1999
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 1994

Dyplomy

 • Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – za wypromowanie wynalazku, opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Zbigniewa Religi, na Targach BRUSSELS EUREKA 2004 w Brukseli i Concours Lepine 2005 w Paryżu
 • Nagroda PROMERITUS od Europejskiego Instytutu Wspólnot dla Promocji Przedsięwzięć Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczości
 • Dyplom Uznania za działania promocyjne od „Organizacji Technicznej z Moskwy”, Brussels Eureka 2002, 2005

Puchary

 • Puchar Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za promocję nauki polskiej na świecie, Warszawa(1995)
 • Puchar Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za promocję nauki polskiej na świecie, Warszawa (1996)
 • Puchar Jury Brussels Eureka, Bruksela 1999

Nominacje

 • Nominacja do pełnienia funkcji v-ce Prezesa Jury Salonu Brussels Eureka 2003, 2004