Wyniki Konkursu ``Prix Eiffel`` 2021

Wyniki Konkursu ``Prix Eiffel`` 2021

Z przyjemnością ogałaszamy wyniki konkursu
Prix Eiffel 2021!

Nagrodę Grand Prix oraz Nagrodę Platynową otrzymał

Instytut Technologii Bezpieczeństwa 'MORATEX’ za wynalazek:

Mobile isolation and decontamination cabin for patients with suspected COVID-19 infection

Nagrody Platynowe otrzymali:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG Zakład Techniczny ŻORY Sp. z o.o.

za wynalazek: Innovative solution of the glider winch with electrical driving system supplied from a batteries pack – BATWINCH

Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”.

za wynalazek: RUSTPOL – third generation

National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

za wynalazek: Mathematical Modeling of an Environmentally-Friendly Cup

Politechnika Wrocławska

za wynalazek: Epoxy-granite composite and its application/ kompozyt epoksydowo-granitowy oraz jego zastosowanie

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

za wynalazek: UGV PIAP HUNTeR

TiMSI Sp. z o.o..

za wynalazek: Innovative system for tracking and protecting physical documents

Wyższa Szkoła Gospodarki

za wynalazek: HOME GRINDER FOR PLASTIC WASTE, SPECIFICALLY INTENDED FOR PET BOTTLES, POWERED BY A RENEWABLE ENERGY SOURCE

Złote Medale otrzymali:

Instytut Fizyki Polskiej Akademi Nauk

za wynalazki: Innovative technological solutions for inorganic and organic photovoltaic cells oraz Manufacture of Anisotropic Ag and Au@Ag Nanostructures for Quick Detection of Rhodamine 6G used in Food Preservation at Low Concentrations

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

za wynalazki: Secret Chat Protocol

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

za wynalazek: Scraper conveyor for emergency rescue operation PRJZR-400

National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

za wynalazki: Educational Application for Finding Polynomial Roots in the Complex Plane oraz Steganoling – the Software for Encoding and Decoding Hidden Text Messages Using Linguistic Steganography Wind Generator Based on a Segner Wheel oraz Blood Processing Device for Complex Diagnostics of Oncological Diseases Based on CTC detection

Politechnika Wrocławska

za wynalazek: Cementitious mixture in the form of the cementitious mortar for floors.

World Invention Intellectual Property Associations

za wynalazek: Foldable Table Tennis Table oraz Intravenous Drip Sensor

Wyższa Szkoła Gospodarki

za wynalazek: MULTI-PURPOSE CATAMARAN WITH REPLACEABLE DECKSE

Srebrne Medale otrzymali:

National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

za wynalazki:Sports Timing System “SKIt” Infrared Camouflage oraz Method of Research of Heat-Insulation Properties of Materials

Politechnika Wrocławska

za wynalazek: Primer for surface reinforcement of concrete substrates/ Środek gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży betonowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

za wynalazek: PIAP MOBI TARGET

The Union of Arab Academics

za wynalazki: Friendly Environmental Method for the Control Of Corrosion and Deposition of Scale in Water Systems by Herbal and Algal Extract
Preparation of a bio polymeric composite material extracted fromfish scales and oliban resin, used to dress wounds and reduce thescars resulting from burns oraz Automatic vehicle and passengers sanitizing system

World Invention Intellectual Property Associations

za wynalazki: THE DEVICE OF MIXING CEMENT SLUTTY oraz Solar Energy and LED fan structure

Wyższa Szkoła Gospodarki

za wynalazek: SMART PLAYING PIECE FOR BOARD GAMES

Brązowe Medale otrzymali:

National Center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

za wynalazki: The Development of Multiprocessor Combined Telemechanical System Featuring Communication Channel Which Based on Computer Networks and Internet Protocols An Innovative Approach to Genetic Contamination and Increasing the Efficiency of Plant Breeding in Agriculture Using Phylogenetic Mapping by the Example of the GENUS IRIS L. oraz Multifunctional Device for a Bathroo

The Union of Arab Academics

za wynalazki: Drones technology in agriculture Facilitated vision system for choppers oraz Hierarchical base strategy for writing scientific research

World Invention Intellectual Property Associations

za wynalazek: The Dryer for Toothbrush

Wszystkim Wystawcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!