Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości – 9 edycja ICIR EuroInvent

Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości – 9 edycja ICIR EuroInvent

przez
116 116 people viewed this event.

Oficjalna strona Targów: http://www.euroinvent.org/

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce: Eurobusiness-Haller

EUROINVENT® to Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości organizowane od 2010 roku w Iasi, w Rumuni. Te prężnie rozwijające się targi skupiają się na promowaniu kreatywności i innowacji w kontekście Europejskim.

Spośród organizatorów targów należy wymienić instytucje takiej jak:

 • Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców),
 • Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej),
 • Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi,
 • Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi.

Aktywny udział w targach biorą nie tylko naukowcy i wynalazcy, ale również stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wspierające rozwój i kreatywność. Prezentując działalność i osiągnięcia szkół technicznych, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm, EuroInvent przyczynia się nie tylko do postępu technicznego i technologicznego, ale również do poprawy warunków i jakości życia.

Nadrzędnymi celami targów są:

 • popularyzacja osiągnięć naukowych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,
 • tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych,
 • transfer technologii,
 • wdrażanie wynalazków,
 • ocena wartości naukowej wynalazków

Kategorie wynalazków:

 1. Środowisko naturalne- kontrola zanieczyszczeń
 2. Energia i zrównoważony rozwój
 3. Rolnictwo i przemysł spożywczy
 4. Medycyna- opieka zdrowotna- kosmetyki
 5. Urządzenia przemysłowe i laboratoryjne
 6. Inżynieria mechaniczna – metalurgia
 7. Budynki i materiały
 8. Przemysł lotniczy, motoryzacyjny i transport
 9. Przemysł chemiczny i tekstylny
 10. Technologia informacyjna i komunikacja
 11. Drukowanie i reklama
 12. Bezpieczeństwo, ochrona i ratownictwo
 13. Sport, gry i czas wolny
 14. Inne
 15. Innowacyjne badania naukowe
  (Studenci studiów magisterskich, doktoranckich i post doktoranckich…)

W targach mogą brać udział wynalazki, które zostały objęte ochroną patentową nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat, oraz nie były jeszcze prezentowane podczas EuroInvent.

Wynalazki mogą być prezentowane w formie: plakatu, prototypu, gotowego produktu, prezentacji multimedialnej, etc. Skrócony opis i dane kontaktowe będą opublikowane w oficjalnym katalogu.

Manager projektu

Agnieszka Passia
tel. +48 690 096 223
e-mail: a.passia@haller.pl

  Formularz kontaktowy
  Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL:

   

  Informacje

  2023-05-11 do
  2023-05-13
   

  Data Zakończenia Rejestracji

  2023-05-03
   

  Kategoria Wydarzenia

  Udostępnij

  decor