Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości – Euroinvent

Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości – Euroinvent

przez
284 284 people viewed this event.

Salon organizowany jest przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi oraz Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi.

Euroinvent promuje europejską i rumuńską kreatywność w kontekście europejskim, poprzez prezentowanie działalności i osiągnięć jednostek badawczych, instytucji szkolnictwa wyższego, szkół technicznych, indywidualnych wynalazców oraz firm. W Euroinvent udział biorą nie tylko naukowcy i wynalazcy, ale również stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wspierające rozwój i kreatywność.

Nadrzędnymi celami Salonu są: popularyzacja osiągnięć naukowych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii, wdrażanie wynalazków, ocena ich wartości naukowej.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym Targom jest Konkurs, w ramach którego międzynarodowe jury dokona oceny prezentowanych rozwiązań, przyznając nagrody i wyróżnienia, w tym złote, srebrne i brązowe medale oraz nagrody specjalne.

EUROINVENT® to Europejskie Targi Kreatywności i Wynalazczości organizowane od 2010 roku w Iasi, w Rumuni. Te prężnie rozwijające się targi skupiają się na promowaniu kreatywności i innowacji w kontekście Europejskim.

Spośród organizatorów targów należy wymienić instytucje takiej jak:

 • Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców),
 • Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej),
 • Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi,
 • Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi.

Aktywny udział w targach biorą nie tylko naukowcy i wynalazcy, ale również stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wspierające rozwój i kreatywność. Prezentując działalność i osiągnięcia szkół technicznych, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm, EuroInvent przyczynia się nie tylko do postępu technicznego i technologicznego, ale również do poprawy warunków i jakości życia.

Nadrzędnymi celami targów są:

 • popularyzacja osiągnięć naukowych,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,
 • tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych,
 • transfer technologii,
 • wdrażanie wynalazków,
 • ocena wartości naukowej wynalazków

Kategorie wynalazków:

 1. Środowisko naturalne- kontrola zanieczyszczeń
 2. Energia i zrównoważony rozwój
 3. Rolnictwo i przemysł spożywczy
 4. Medycyna- opieka zdrowotna- kosmetyki
 5. Urządzenia przemysłowe i laboratoryjne
 6. Inżynieria mechaniczna – metalurgia
 7. Budynki i materiały
 8. Przemysł lotniczy, motoryzacyjny i transport
 9. Przemysł chemiczny i tekstylny
 10. Technologia informacyjna i komunikacja
 11. Drukowanie i reklama
 12. Bezpieczeństwo, ochrona i ratownictwo
 13. Sport, gry i czas wolny
 14. Inne
 15. Innowacyjne badania naukowe
  (Studenci studiów magisterskich, doktoranckich i post doktoranckich…)

Manager projektu

Agnieszka Passia
tel. +48 690 096 223
e-mail: a.passia@haller.pl

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL:

 

Informacje

2024-06-06 do
2024-06-08
 

Data Zakończenia Rejestracji

2024-05-31
 

Kategoria Wydarzenia

Udostępnij

decor