Pollutec – Międzynarodowe Targi Ekologiczne: Produktów, Urządzeń, Technologii i Usług na Rzecz Ochrony Środowiska

Pollutec – Międzynarodowe Targi Ekologiczne: Produktów, Urządzeń, Technologii i Usług na Rzecz Ochrony Środowiska

przez
252 252 people viewed this event.

Międzynarodowe Targi POLLUTEC to jedna z największych w świecie imprez branży ochrony środowiska.

Zarówno wystawcy, jak i zwiedzający bardzo wysoko oceniają efektywność udziału w targach, ilość i jakość nawiązanych kontaktów handlowych.

Targi POLLUTEC prezentują oferty wystawców w 12 sektorach branżowych lub w sektorze pawilonów narodowych. Targom towarzyszą liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, pokazy.

 • Likwidacja zanieczyszczeń ( powietrze,hałas, odpady, woda, gleba )
  Optymalizacja zasobów ( recykling, reutylizacja i optymalne zużycie zasobów naturalnych )
 • Energia i zmiany klimatyczne (prawidłowe i ekonomiczne gospodarowanie energią, odnawialne źródła energii, bioenergia, zwalczanie efektu cieplarnianego )
 • Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem ( zdrowie a środowisko naturalne, zagrożenia ze strony przemysłu i środowiska naturalnego, higiena- bezpieczeństwo )
 • Zrównoważony rozwój ( produkty bio, gospodarka proekologiczna, technologie proekologiczne, przyjazne zagospodarowanie środowiska naturalnego )
 • Zagospodarowanie przestrzenne a środowisko naturalne ( transport miejski, nieruchomości, tereny zielone )
 • Zarządzanie płynami i sieciami
 • Transport, Logistyka i Magazynowanie
 • Analiza, Pomiary i Monitoring
 • Przepisy, Audyty, Konsultacje, Badania, Inżynieria, Szkolenia
 • Prewencja i ochrona przed degradacją środowiska naturalnego
 • Władze, Instytucje, Badania, Edukacja
 • Decydenci reprezentujący przemysł i władze lokalne
 • Kadra zarządzająca w kluczowych sektorach dla środowiska
 • Biura projektowe, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, szkoły
 • Osoby odpowiedzialne za projektowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu, architekci, inżynierowie, konsultanci…
 • W poprzedniej edycji uczestniczyło 1409 wystawców w tym 4892 z zagranicy, reprezentujących 29 krajów świata.
 • Targi odwiedziło 40 044 profesjonalistów.
 • Zanotowano wzrost liczby zwiedzających, z których większość zadeklarowała udział w następnej edycji.
 • Imprezę relacjonowali dziennikarze z całego świata.
 • W trakcie Targów odbyły się liczne seminaria i imprezy towarzyszące

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL:

 

Informacje

2024-11-26 do
2024-11-27
 

Kategoria Wydarzenia

Udostępnij

decor