Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne

Oferujemy profesjonalną obsługę językową oraz techniczną, dostosowaną do specyfiki spotkania:

Tłumaczenia symultaniczne – to tłumaczenia odbywające się w dźwiękoszczelnej kabinie, przez którą zazwyczaj widać przemawiającego prelegenta. Tłumacz nie ma kontaktu z mówcą. Za pomocą słuchawek tłumacz odbiera wystąpienia w języku źródłowym i jednocześnie, mówiąc do mikrofonu, tłumaczy usłyszany komunikat na język docelowy, dzięki czemu uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie wystąpień w swoich słuchawkach w czasie „prawie” rzeczywistym wystąpień.

Minimalną jednostką rozliczeniową tłumaczenia symultanicznego jest blok 4-godzinny, liczony od przewidzianej w zamówieniu godziny rozpoczęcia tłumaczenia. Tłumacz przybywa na miejsce tłumaczenia na pół godziny przed rozpoczęciem konferencji. Ten czas nie jest wliczany w cenę tłumaczenia.

Tłumaczenia szeptane – to forma tłumaczenia symultanicznego bez użycia specjalistycznego sprzętu. W tłumaczeniu szeptanym tłumacz znajduje się obok niewielkiej grupy słuchaczy i ściszonym głosem przekłada na bieżąco wypowiedź prelegenta. Tłumaczenie szeptane jest często stosowane w sytuacjach, gdy niewielka liczba osób (najlepiej nie więcej niż trzy) nie mówi w języku, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

Minimalną jednostką rozliczeniową tłumaczenia szeptanego jest blok 4-godzinny.

Tłumaczenia konsekutywne – tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź (przemówienie może być podzielone na części). Zazwyczaj w tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz w trakcie przemówienia stoi obok mówcy, słucha go i sporządza notatki. Gdy osoba mówiąca skończy wypowiedź lub zrobi przerwę w swojej wypowiedzi, tłumacz odtwarza treść wypowiedzi w języku docelowym, w całości i w taki sposób, jakby to on ją wygłaszał. Technika tłumaczenia konsekutywnego sprowadza się zatem do selekcji najważniejszych informacji i przekazania kwintesencji komunikatu (stąd angielskie interpreter – „tłumacz żywego słowa” wywodzi się od czasownika interpret – „interpretować”). Z tego powodu zakłada się, że ustny przekład konsekutywny musi być zawsze krótszy od komunikatu w języku źródłowym.

Obsługa językowa stoisk targowych – firmom biorącym udział w targach zagranicznych proponujemy usługę polegającą na tłumaczeniu i opiece nad stoiskiem targowym przez hostessę biegle władającą danym językiem.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

  • Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia ustnego traktowana jest jako pełna;
  • 9. i 10. godzina pracy tłumacza w ciągu jednego dnia: + 50 % ceny tłumaczenia;
  • 11. i 12. godzina pracy tłumacza w ciągu jednego dnia: + 100 % ceny tłumaczenia;
  • Do zlecenia tłumaczenia ustnego poza obszarem Katowic należy doliczyć koszty podróży oraz ewentualnego zakwaterowania i diety tłumacza.
  • Ostateczna cena tłumaczeń ustnych ustalana jest na podstawie specyfikacji podanej przez klienta.