Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Wykonujemy tłumaczenia we wszystkich kombinacjach językowych z grupy języków europejskich oraz pozaeuropejskich. Współpracujemy jedynie ze sprawdzonymi przez nas zawodowymi tłumaczami, korektorami i native speakerami.

Oferujemy:

TŁUMACZENIA ZWYKŁE – najbardziej popularna usługa w ramach tłumaczenia pisemnego. Wykonywane jest przez sprawdzonego tłumacza – specjalistę z danej dziedziny.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE – polega na przekładzie językowym dokumentów urzędowych, procesowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów, a także na poświadczaniu tłumaczeń wykonanych przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa specjalnej pieczęci. Tłumaczenie przysięgłe przekazywane jest klientowi jedynie w formie pisemnej.

TŁUMACZENIA DO PUBLIKACJI – usługa ta obejmuje tłumaczenie, korektę stylistyczną i gramatyczną oraz – przy tłumaczeniu na język obcy – weryfikację tłumaczenia przez native speakera dla którego dany język jest językiem ojczystym.

WERYFIKACJA – to dodatkowa usługa polegająca na wnikliwym porównaniu tłumaczenia z oryginałem pod względem poprawności tłumaczenia. Celem weryfikacji jest ocena jakości tłumaczenia.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

  • Tłumaczone dokumenty przekazujemy klientowi w formie zgodnej z oryginałem lub innej, według życzenia zleceniodawcy.
  • Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w oparciu o dni robocze, od godz. 8.30 do godz. 16.00. Na specjalne życzenie klienta tłumaczenie dostarczamy również po godz. 16.00 oraz w weekendy.
  • Jednostką rozliczeniową tłumaczeń pisemnych jest strona tekstu przetłumaczonego zawierająca 1500 znaków ze spacjami. W przypadku tłumaczeń przysięgłych jednostką rozliczeniową jest strona tekstu przetłumaczonego zawierająca 1125 znaków ze spacjami.
  • Gotowe tłumaczenie dostarczamy drogą elektroniczną, pocztą lub kurierem.