Promocja wynalazków

Promocja wynalazków

Firma Eurobusiness-Haller prowadzi działalność w zakresie promocji polskich osiągnięć naukowo-technicznych w kraju i na arenie międzynarodowej od 1990 roku.

Wydarzenia na rok 2021 (targi, misje gospodarcze oraz konkursy):

KALENDARZ WYDARZEŃ 2021 – Pobierz

PREZENTACJA WYDARZEŃ 2021 – Pobierz

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI EUROBUSINESS HALLER

 

Jest oficjalnym przedstawicielem największych Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”

gdzie od 1990 roku promuje polskie wynalazki i innowacje. Barbara Haller, Prezes firmy, otrzymała nominację do pełnienia funkcji Wiceprezesa Międzynarodowego Jury Salonu BRUSSELS INNOVA w latach 2003 oraz 2004 (dwuletnia kadencyjność).

Od 2001 roku firma promuje wynalazki również we Francji na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE.

Od 2010 roku jest przedstawicielem największych targów wynalazczości INPEX

w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z inicjatorów i współorganizatorem Krajowych Targów Wynalazczości INTARG (Katowice) oraz GIEŁDY WYNAZAZKÓW nagrodzonych na światowych wystawach wynalazczości, organizowanej co roku w Warszawie w Muzeum Techniki NOT, pod honorowym patronatem Ministra Nauki.

Od 2006 roku firma Eurobusiness-Haller jest inicjatorem i organizatorem krajowego corocznego konkursu „MŁODY WYNALAZCA” oraz fundatorem głównej nagrody dla jego zwycięzcy. Jest organizatorem licznych konferencji w kraju i za granicą, a także wyjazdowych misji gospodarczych do różnych krajów świata, których celem jest promocja polskiej nauki.

Za działalność na rzecz międzynarodowej i krajowej promocji nauki polskiej firma otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień:

 • Wielki Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości nadany przez Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 2008
 • Honorowy medal im. Adama Graczyńskiego, Katowice 2008
 • Odznaka Prezesa Rady Ministrów „Zasłużony dla Wynalazczości”, Warszawa 2006
 • Wyróżnienie i gratulacje od Ministra Nauki i Informatyzacji z okazji piętnastolecia działalności, Warszawa 2005
 • List gratulacyjny Ministra Gospodarki i Pracy z okazji piętnastolecia działalności, Warszawa 2005
 • Nagroda „Promeritus” przyznana przez Instytut Wspólnoty Europejskiej dla Promocji Działań Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczości, Bruksela 2004
 • Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości, nadany przez Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 2003
 • Dyplom Uznania Ministra Nauki, Przewodniczącego KBN, Warszawa 2002
 • Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości, nadany przez Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 1999
 • Dyplom Uznania Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 1994, 1995, 1996, 1997
 • Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości, nadany przez Komisję Odznaczeń Belgii, Bruksela 1994