Polski
kontakt

Płatności

Akceptujemy przelewy bankowe, w terminie do 14 dni (dla klienta VIP termin płatności wynosi do 45 dni).

Płatności od klientów indywidualnych pobierane są przed rozpoczęciem tłumaczenia. W przypadku wysyłki pocztą, opłatę uiszcza się u listonosza. W przypadku wysyłki e-mailem, konieczne jest dokonanie przedpłaty.

konkursy wynalazczości