Polski English Deutsch
kontakt
Die Startseite >> O konkursie

O konkursie

Ogólnopolski Konkurs LIDER INNOWACJI, organizowany jest od 2001 roku. Do 2014 roku przez Regionalne Centrum Innowacji Śląski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji we współpracy z Eurobusiness-Haller. W 2014 roku, drogą cesji organizację Konkursu przejęła Firma Eurobusiness-Haller. Od 2015 roku Konkurs jest organizowany przez Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio.

Tytuł „LIDER INNOWACJI” jest tytułem honorowym, nadawanym w danym roku kalendarzowym, a prawo jego używania regulują Zasady używania znaku towarowego słowno–graficznego, zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP.

Jest on przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości celem uhonorowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do :

  • rozwoju wynalazczości
  • wdrożeń
  • promocji wynalazków, innowacji i wynalazczości w kraju i na arenie międzynarodowej

Nominacje do tytułu „LIDER INNOWACJI” przyznawane są przez organizatorów w oparciu o ocenę i opinię ekspertów, dokonaną na podstawie karty oceny i przedłożonych materiałów.

KONKURS ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne - wszyscy zainteresowani spełniający warunki i kryteria regulaminowe.

Organizatorzy KONKURSU przewidują przyznanie spośród zebranych zgłoszeń nie więcej niż 20 nominacji do tytułu „LIDER INNOWACJI” oraz nadanie nie więcej niż 10 tytułów w roku kalendarzowym.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie Laurów odbywa się w czerwcu w Krakowie, w czasie uroczystości oficjalnego ogłoszenia wyników Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG.

stat stat
erfindungs - wettbewerbe